سامان تهویه آسیا

مینی چیلر داکت اسپلیت فن کویل وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

دسته:داکت اسپلیت

داکت اسپلیت 18000 بی تی یو 1.5 تن

داکت اسپلیت 18000 بی تی یو 1.5 تن   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 18000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 5.3 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 20000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 5.9 فضای پوشش دهنده ( متر ) 45 نوع […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت 36000 بی تی یو 3 تن

داکت اسپلیت 36000 بی تی یو 3 تن   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 36000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 10.5 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 40000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 11.7 فضای پوشش دهنده ( متر ) 90 نوع […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت 60000 بی تی یو 5 تن

داکت اسپلیت 60000 بی تی یو 5 تن   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 60000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 17.6 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 65000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 19.1 فضای پوشش دهنده ( متر ) 150 نوع […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت 48000 بی تی یو 4 تن

داکت اسپلیت 48000 بی تی یو 4 تن   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 48000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 14.1 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 51000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 14.9 فضای پوشش دهنده ( متر ) 120 نوع […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت 24000 بی تی یو 2 تن

داکت اسپلیت 24000 بی تی یو 2 تن   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 24000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 7.0 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 26000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 7.6 فضای پوشش دهنده ( متر ) 60 نوع […]

بیشتر بخوانید

کویل گرمایشی ( آب گرم ) داکت اسپلیت قیمت

کویل گرمایشی ( آب گرم ) داکت اسپلیت قیمت   مشخصات مدل ظرفیت – بی تی یو ( BTU ) ظرفیت – تن تبرید ( TON ) قیمت ( ریال ) کویل داکت اسپلیت CB-DAcC/18B 18000 1.5 0 کویل داکت اسپلیت CB-DAcC/24B 24000 2 0 کویل داکت اسپلیت CB-DAcC/30B 30000 2.5 0 کویل داکت اسپلیت […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت قیمت

داکت اسپلیت قیمت   مشخصات مدل ظرفیت – بی تی یو ( BTU ) ظرفیت – تن تبرید ( TON ) قیمت ( ریال ) داکت اسپلیت CB-DAc/18B 18000 1.5 0 داکت اسپلیت CB-DAc/24B 24000 2 0 داکت اسپلیت CB-DAc/30B 30000 2.5 0 داکت اسپلیت CB-DAc/36B 36000 3 0 داکت اسپلیت CB-DAc/42B 42000 3.5 0 […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت 18000 قیمت ظرفیت ابعاد وزن برق کاتالوگ

داکت اسپلیت 18000 بی تی یو   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 18000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 5.3 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 20000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 5.9 فضای پوشش دهنده ( متر ) 45 نوع کمپرسور اسکرال […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت 24000 قیمت ظرفیت ابعاد وزن برق کاتالوگ

داکت اسپلیت 24000 بی تی یو   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 24000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 7.0 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 26000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 7.6 فضای پوشش دهنده ( متر ) 60 نوع کمپرسور اسکرال […]

بیشتر بخوانید

داکت اسپلیت 48000 قیمت ظرفیت ابعاد وزن برق کاتالوگ

داکت اسپلیت 48000 بی تی یو   ظرفیت سرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 48000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 14.1 ظرفیت گرمایشی – بی تی یو ( Btu ) 51000 ظرفیت گرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 14.9 فضای پوشش دهنده ( متر ) 120 نوع کمپرسور اسکرال […]

بیشتر بخوانید